Konsumentinformation

EKERÖ INNEMÖBLER AKTIEBOLAG I KONKURS

KONSUMENTINFORMATION

 

Ekerö Innemöbler Aktiebolag, nedan Bolaget, försattes i konkurs den 28 mars 2023. Advokat Göran Mandorff vidAdvokatfirman Fylgia KB är förordnad till konkursförvaltare i konkursen och biträds av jur. kand. Hannah Berglund.

Nedan finns allmän information om vad som gäller i konkursen för konsumenter.

Betalning i butik

Betalning i butik kan enbart ske med kort. Kontanter, faktura eller tillgodohavanden kommer inte att kunna användas som betalningsmedel.

Reklamation av vara köpt efter konkursutbrottet

Alla varor som säljs under konkursboets försäljning säljs i befintligt skick, reklamationer kommer inte att accepteras. Alla kunder uppmanas att noga undersöka varan innan köp.

Reklamation av vara köpt före konkursutbrottet

Kund som köpt vara före konkursutbrottet kan inte reklamera felet i butik. Ersättningsanspråk på grund av att reklamation inte kan göras får istället anmälas till konkursförvaltningen enligt instruktion nedan.

Kunder kan enligt 46 § konsumentköplagen i vissa fall reklamera fel i vara mot bakre säljled. En förutsättning för åberopande av 46 § konsumentköplagen är att det är fel på varan. Någon möjlighet att rikta anspråk mot tidigare säljled vid dröjsmål finns inte. Inte heller vid köp av begagnade varor. Vidare måste det bakre säljledet ha utgjorts av en näringsidkare som i sin tur överlåtit varan för vidareförsäljning, t.ex. tillverkare, importör, grossist och andra som överlåtit varan för vidareförsäljning. Varje krav mot bakre säljled måste avgöras från fall till fall.

Öppet köp 

Öppet köp kan inte erbjudas, vare sig på varor köpta före eller efter konkursutbrottet. Detta även om bolaget erbjöd öppet köp vid försäljningen.

Bytesrätt 

Bytesrätt kan inte erbjudas, vare sig på varor köpta före eller efter konkursutbrottet. Detta även om bolaget erbjöd bytesrätt vid försäljningen.

Förskottsbetalningar 

Förskottsbetalningar för varor återbetalas inte. Eventuella ersättningsanspråk på grund av förskottsbetalning får anmälas till konkursförvaltningen.

Kund som förskottsbetalat på kredit kan i vissa fall framställa krav på betalning mot kreditgivaren enligt 29 § konsumentkreditlagen. För mer information se:

Rätt till ersättning från banken vid kreditköp | Konsumenternas

Betalda men inte levererade varor som finns hos bolaget

Förskottsbetalningar för varor som skett före konkursutbrottet återbetalas inte. Om varan vid konkurstidpunkten var fullt betald samt fanns hos bolaget och var avskild eller märkt så att det framgår att varan var avsedd för den specifika köparen (t.ex. genom namn/ordernummer eller liknande märkning) har kunden dock rätt att få den uppmärkta varan utlämnad till sig enligt 49 § konsumentköplagen. Varor som endast till viss del är förskottsbetalda hanteras separat.

Eventuella ersättningsanspråk på grund av förskottsbetalning för olevererade, inte avskilda eller märkta, varor får anmälas till konkursförvaltningen.

Anmälan av anspråk

Anspråk på ersättning på grund av reklamationer, förskottsbetalningar, tillgodohavanden eller övriga fordringar enligt ovan anmäls per e-post till:

ekeromobler@fylgia.se

Ange ditt fullständiga namn, postadress och vilket belopp du gör anspråk på.

Dessa anspråk utgör oprioriterade fordringar i konkursen. Om oprioriterade fordringar visar sig få utdelning i konkursen kommer ett bevakningsförfarande att inledas och de som anmält sina fordringar till konkursförvaltningen kommer då att få information om hur detta går till.

Hantering av personuppgifter

Advokatfirman Fylgia KB och konkursboet behandlar de personuppgifter som används i Ekerö Innemöbler Aktiebolags konkurs. För mer information om Advokatfirman Fylgias och konkursboets behandling av personuppgifter se vår personuppgiftspolicy på Advokatfirman Fylgias hemsida, www.fylgia.se.